Oneirogény - dream herbs

Niektoré kultúry vnímajú lucidné sny ako prostriedok komunikácie s duchmi predkov. Opustením fyzického tela, duch dokáže voľne cestovať do inej roviny existencie. Pre tieto rituály sa používajú prírodné látky, ktoré navodzujú snové stavy vedomia - oneirogény, často len pred spaním, na pomoc pri nastolení lucidného snenia.