Enteogény - Množstvo - 120 kapsúl

Slovom enteogén (angl. entheogen) označujeme látky spôsobujúce zmenené stavy vedomia, užívané sú za účelom duchovnej skúsenosti a poznania. Sú užívané šamanmi na celom svete. Oproti užívaniu drog v dnešnej uniformnej a modernej spoločnosti, užívanie enteogénov nevedie k rozkladu spoločnosti a cieľom nie je ani únik pred problémami, ale naopak k jej stmelovaniu spoločnosti, pochopeniu samého seba a spoznania svojej úlohy v živote. Enteogény sa zväčša získavajú z rastlín, ktoré sú vo väčšine státov v dnešnej dobe zakázané. Jedným z najznámejších propagátorov enteogénov bol Terence McKenna.