Calea zacatechichi - listy

Na sklade
10,80 €

Salvia Divinorum extrakt 60X (0,5 gramu)

Na sklade
29 € 39 €

Salvia divinorum extrakt 40X (0,5 gramu)

Na sklade
25 € 29 €

Salvia divinorum - extrakt 10X

Na sklade
15 € 19 €

Salvia divinorum - extrakt 60X

Na sklade
39 € 49 €

Salvia divinorum - extrakt 40X

Na sklade
31 € 39 €

Salvia Divinorum - extrakt 20X

Na sklade
23 € 29 €
Enteogény

Slovom enteogén (angl. entheogen) označujeme látky spôsobujúce zmenené stavy vedomia, užívané sú za účelom duchovnej skúsenosti a poznania. Sú užívané šamanmi na celom svete. Oproti užívaniu drog v dnešnej uniformnej a modernej spoločnosti, užívanie enteogénov nevedie k rozkladu spoločnosti a cieľom nie je ani únik pred problémami, ale naopak k jej stmelovaniu spoločnosti, pochopeniu samého seba a spoznania svojej úlohy v živote. Enteogény sa zväčša získavajú z rastlín, ktoré sú vo väčšine státov v dnešnej dobe zakázané. Jedným z najznámejších propagátorov enteogénov bol Terence McKenna.