Náboženstvá a mystika

Mystika - umění královské

V II. knize Mojžíšově v 3. kapitole čteme: “I řekl: Nepřistupuj sem! Sezuj obuv svou s noh svých, nebo místo, na kterém stojíš, země svatá je.”     Nic pravdivějšího a nic lepšího nemohu napsati pro toho, kdo, zlákán nadpisem této úvahy, odhodlal by se pokusiti o nastoupení cesty za poznáním - o nastoupení cesty mystické. “Sezuj obuv svou.” Na zemi...

viac
Turínske plátno- skutočnosť alebo výplod cirkvi?

Turínske plátno  patrí medzi najcennejšie (ak nie vôbec najcennejšiu) relikvie kresťanského náboženstva. Podľa popisov ide o ľanové plátno o rozmeroch: 4,36 × 1,1 m a s hmotnosťou 2,5 kg. Ako vyplýva s výpovedí očitých svedkov a vedcov, na plátne sa nachádzajú nevysvetlené odtlačky a škvrny. Práve tieto znaky na plátne sú predmetom mnohoročných sporov vedcov, kresťanov a ateistov.

viac
Kde sa skrýva Archa Zmluvy?

Ľudia ju hľadajú už celé veky. Podľa niektorých nikdy neopustila Jeruzalem a jeho okolie, podľa iných sa ukrýva v Etiópii ale vynárajú sa aj teórie, podľa ktorých by mohla precestovať aj pol sveta a nájsť svoje útočisko napríklad až v Kanade. Vyrobená z akáciového dreva, zvonka aj zvnútra pokrytá zlatom. Dva a pol lakťa dlhá, poldruha lakťa široká a poldruha lakťa vysoká s pozláteným vrchnákom, na ktorom sa...

viac
Tajomstvo smrti

Čo sa s človekom stane po smrti? Končí sa všetko smrťou? Potom si už človek nebude vedomý vôbec ničoho? Je smrť ako spánok, čierna temnota? Ak život v nejakej forme pokračuje, ako to vyzerá? Dá sa to vôbec zistiť?

viac
Stigmy, podvod alebo prejav Božej milosti?

Sigmy sú azda jednou z najväčších zvláštností, aké so sebou prináša kresťanská viera.  I dnes, v 21. storočí, predstavujú stigmy spornú záhadu, ktorá ľudí rozdeľuje do dvoch táborov: na tých čo veria a na nevercov. Oba tábory sa snažia  pravdivosť svojho tvrdenia doložiť dôkazmi, skúsenosťami, tvrdeniami. Posúďte sami, začítajte sa a utvorte si vlastný názor...

viac
Inkvizícia, nástroj cirkvi na ovládanie či obeť nedorozumenia?

Inkvizícia sa nám najčastejšie spája s obdobím stredoveku. Pravdou ale je, že táto forma súdnictva spojená s náboženskou otázkou má svoje korene v oveľa hlbšej minulosti. Stredoveké súdnictvo (inkvizícia) sa opierala už o rímske právo a svoje si „odsúdila“ i v staroveku. Jej moc ale nebola najsilnejšia počas obdobia temna (stredoveku), ale počas novoveku.

viac
Svedkovia Jehovovi- zvestovatelia konca sveta či konca zdravého rozumu?

Členovia tejto sekty sú neblaho známi hlavne tým, že si ich sprvoti môžete ľahko pomýliť s podomovými predajcami. Chodia totižto od dverí k dverám a snažia sa takýmto spôsobom hlásať meno Božie. Po otvorení dverí na vás „zosypú“ hrbu informácií, zväčša o tom ako sa blíži koniec sveta, či ste s tým ako „Božie dieťa“ vyrovnaný a ako to vnímate. Ak si ich  monológ vypočujete (zo...

viac
Manipulácia, sekty a kulty

Slovo „manipulácia“ je odvodená od  latinského slovného spojenia vo význame „ruka“ a „uchopiť“. Ako napovedá samotný preklad, manipulácia označuje akt, kedy je vytváraná  snaha ovládať myslenie druhej osoby či viacerých osôb.

viac
Posmrtný život

To, čo sa s nami deje po smrti je otázka, ktorá sužuje každého z nás. Minimálne si ju aspoň raz za život položíme.  Aké to bude potom? Bude vôbec niečo, alebo sa premeníme iba na kôpku prachu? Ako sa v Biblii píše: „Prach si a na prach sa i obrátiš.“ No kresťanstvo nie je jediným náboženstvom, ktoré sa  venuje otázke posmrtného života. I...

viac
Copyright 2012 - 2017 © mysticshop