1. spôsob zmerania veľkosti prsteňa: určenie pomocou meracieho prúžku (podľa obrázku)

Vystrihnite si papierový pásik s dĺžkou aspoň 10 cm a šírkou približne 3mm. Odporúčame pevnejší papier, aby sa Vám počas manipulácie neroztrhol. Pásik si preložte cez prst (ten na ktorý chcete kúpiť prsteň) a silno zatiahnite. Následne nakreslite čiarku na jednom mieste cez dve časti pásika. Pásik vyrovnajte a priložte k pravítku. Vzdialenosť v milimetroch medzi čiarkami udáva veľkosť prsteňa, ktorý je vhodný na meraný prst.

meranie velkosti prstena

2. spôsob zmerania veľkosti prsteňa: podľa priemeru prsteňa, ktorý momentálne nosíte a je Vám dobrý

Buď pravítkom alebo ideálne posuvným meradlom zmerajte vnútorný priemer prsteňa, ktorý momentálne nosíte na prste (a ktorý je podľa Vás ideálny na Váš prst). Podľa zmeraného priemeru vyberte z uvedenej tabuľky veľkosť prsteňa.

priemer prstena

tabulka velkosti