Talizmany, povera alebo „privolávač“ šťastia?

Talizmany a amulety sú, hádam, tak staré ako ľudstvo samo. Už od pradávna ľudia verili v silu neživých predmetov, ktoré si uväzovali na krk, na ruku, neskôr nosili vo vrecku či v peňaženke. Nevedno či silou našej samotnej mysle a presvedčenia, či skutočne ich magickou mocou, talizmany majú skalopevné miesto v našich životoch. Dnes sú bežne dostupné k zakúpeniu ako cez internet, tak v rôznych špecializovaných obchodoch alebo i len tak, na tržniciach.

Slovo talizman pochádza z arabčiny a jeho prvotný význam nie je ani tak prinášať šťastie, ako pomáhať odháňať „zlé“ od nás. V minulosti, rovnako tak i dnes, to bol  nástroj na boj proti čiernej mágii. Najúčinnejší býva talizman vyrobený človekom, ktorému je určený. Najlepšie je teda zapojiť do výroby vlastné ruky. Oveľa častejšie sa v praxi ale využívajú  talizmany darované alebo nájdené (napríklad štvorlístok či kamienok).  Ak vás takáto skutočnosť neodradila, skúste si vyrobiť jeden z tých jednoduchších talizmanov. Nezabudnite ale, že je potrebné aby na vás dohliadal špecialista v danej problematike. Ten vám poradí, nasmeruje vás. Kontakt na zručných výrobcov nájdete i na internete. 

Aké talizmany poznáme?

Talizmany sú skutočne rozmanitá skupina ochranných prostriedkov. Tvary, farby, materiál, to všetko sa rôzni. Nie je to však len otázka výrobcovej predstavivosti, má to i svoj hlbší význam. 

Talizmany rastlinné

Tento druh talizmanov predstavuje veľmi širokospektrálnu skupinu. Najsilnejšie sú tieto talizmany vraj vtedy, keď sa zbierajú za splnu. Vtedy získavajú bylinky „extra“ silu a svoju čarovnú moc.  Takýto talizman potom dokáže privolať lásku, počarovať mužovi či žene, zahnať zlé sny alebo privolať šťastie a pod.

Okrem talizmanov rastlinných poznáme i talizmany vyrábané z rôznych kovov, dreva, polodrahokamov, kameňov, pergamenu a pod.

Ďalšie amulety a talizmany

Ak si myslíte, že amulety sú len nástrojom pohanských náboženstiev, mýlite sa. Tak ako je to vo väčšine prípadov, i v oblasti amuletov a talizmanov, sa náboženstvá prekrývajú a i pohanské amulety zasahujú do kresťanského sveta. Konkrétne v podobe relikvií a rôznych symbolických predmetov. Koniec koncov, mnohí nosíme práve krížik na krku nie len ako symbol viery, ale i kvôli ochrane. Napríklad v islame je amuletom ich písmo sväté (korán), ktoré sa uloží do  koženého púzdra. Nosí sa na ramenách alebo na nohe. 

Apotropajné predmety

Častokrát sa tieto predmety zamieňané s amuletmi alebo talizmanmi. Tie však, ako sa spomína vyššie v texte, slúžia viac na osobnú ochranu a sú konkrétnejšie, znamená určené tej ktorej osobe, vyrobené pre ňu. Apotropajným predmetom môže byť napríklad i podkova (v minulosti sa umiestňovala nad vchodové dvere aby v dome nechýbala hojnosť). Tieto rôzne predmety boli pre našich predkov  symbolom  a nástrojom ochrany pred katastrofami, chorobami, nešťastím a pod. 

Staroveké talizmany a amulety

Ankh

Je to jeden z najsilnejších talizmanov vôbec. Pôvodom je z Egypta, konkrétne, jedná sa o egyptský kríž. V dnešnej dobe ale za ním nemusíte vycestovať až do Egypta. Bežne ho zoženiete i na internete alebo v špecializovaných obchodoch. Pozor ale, kríž má tak silné vyžarovanie, že je potrebné vedieť ako ho nosiť. 

Pentagram

Táto päťcípa hviezda je jedným z najstarších talizmanov, symbol bielej mágie, ktorý chráni vykonávateľa magických úkonov. Mnohokrát si ho omylom zamieňajú za symbol satanizmu, ten má alebo špice hviezd umiestnené inak. Pentagram nie je päťcípov hviezdou náhodou,  symbolizuje to  presahovanie 4 živlov, piatim živlom je vesmírna energia. 

Mezuzah

Je amulet hebrejského pôvodu a má za úloh taktiež ochraňovať. Tento amulet sa od ostatných líši tým, že sa nejedná o žiaden kov ani kameň, ale o kúsok papiera (pergamenu), na ktorom sú napísané citácie z písma. 

Gema a Glypa

Glypa je obrazec vyrytý v kove, kameni alebo poprípade môže byť znázornený i na pergamene. Jej poslaním je priťahovať pozitívnu energiu a odháňať tú negatívnu. Gema je talizman vyrobený z polodrahokamu, taktiež ako Glypa, i on predstavuje magické vyobrazenie, ktoré je vyryté do danej štruktúry.  A rovnako ako glypa i on chráni pred zlým.

Pár objasnení nakoniec:

V texte sú spomínané talizmany a amulety. Ak sa domnievate, že sú to len synonymá pre ten istý ochranný prostriedok, mýlite sa. Medzi amuletmi a talizmanmi je rozdiel. Amulet je objekt, ktorý nás má ochraňovať. Používanie amuletov sa traduje už z predhistorických čias. Už primitívne spoločenstvá uctievali rôzne predmety a pripisovali im magickú, nadprirodzenú silu (prevažne spojenú s prírodnými javmi a silami, pretože tieto spoločenstvá žili v súzvuku s prírodou). Tento fetišizmus sa preniesol i do 21. storočia, avšak už v modernejšej podobe.

Amulet narozdiel od talizmanu nemožno vyrobiť, jedná sa i číro prírodné predmety (kov, drevo a pod.). Majú prevažne ochrannú funkciu (chránia pred chorobou, kliatbou, zlými silami a pod.). Naopak, talizmany majú privolávať šťastie, nosíme ich pre šťastie a vyrábame si ich častokrát sami. Ako je spomínané vyššie v texte,  najsilnejší je talizman práve vtedy, keď je vyrobený tou osobou, ktorú má chrániť.

Nikdy taktiež nezabúdajte, že nestačí amulet či talizman „len“ nosiť, musíte v jeho silu i veriť!

- Zuzana Sadivová -

© Immortalis s.r.o.