Precitnutie a vedomé snenie

Precitnutie

Pri precitnutí hovoríme o stave, kedy si je človek vedomí skutočnosti že spí, ale nemôže tento stav nijakým spôsobom ovplyvniť. Je akoby uväznení vo vlastnej telesnej schránke. Vníma veci naokolo, ale je paralyzovaný a necháva sa unášať dianím v sne, pretože inú možnosť ani nemá. Niektorí vypovedajú, že je to stav, kedy má človek pocit, že sa ocitol akoby v inom časopriestore, akoby sa na chvíľu ocitol medzi dvoma svetmi (medzi tým pozemským a nadpozemským). Čas plynie inak, pomalšie, i keď sa zdá, že každá sekunda je neskutočne dlhá.

Väčšinou sú tieto sny spojené s temným zážitkom. Prečo? Nuž podľa všetkého to značne súvisí so skutočnosťou, že počas tohto časového obdobia je naša duša zraniteľnejšia. Najčastejšie tento typ snenia  nastáva v „spánkovom medzipriestore“- medzi časom spánku a časom úplného precitnutia. Naša duša je vtedy akoby oknom, ktorým môžu do nášho sveta  vstúpiť démoni alebo iné zlo. Mnohí v súvislosti s precitnutím vypovedali, že v tom čase (medzi úplným zaspaním a precitnutím) ich navštevuje jeden a ten istý démon. Príčin pritom môže byť hneď niekoľko. Najčastejším dôvodom je ale oslabenie jedinca, ktoré démon hravo vycíti. To môže byť podčiarknuté napríklad prítomnosťou temného predmetu v dome či v byte. Práve takýto predmet býva častokrát spúšťačom týchto „démonických návštev“.

Ako sme už spomínali, v noci, v čase spánku alebo precitnutia sme najzraniteľnejší. To je zároveň i najpragmatickejší dôvod, prečo nás démoni navštevujú práve vtom čase. Zvyšujú sa ich šance pre úspešnosť ich poslania. Netreba sa nechať zmiasť ani keď návštevy odrazu prestanú. Môže sa jednať len o medzifázu, kedy vám démon zámerne vytvára ilúziu, že všetko skončilo a ste už voľný. Potom ale udrie v ešte väčšej miere a s vyššou intenzitou.

Ako sa brániť?

V prvom rade je nutné zbaviť sa predmetu, ktorý môže démona priťahovať. V druhom rade je veľmi dôležité posilniť svoju vieru, trebárs aj zintenzívniť večernú modlitbu (poprípade, ak sa večer nemodlíte, bolo by vhodné s tým začať). Ľudia majú častokrát pri takomto kontakte s démonom dokonca pocit fyzického dotyku. Opisujú ako ich démon začal škrtiť, ľahol si na nich a dusil ich alebo sa ich jednoducho „len“ dotýkal. Tí, ktorí s tým majú skúsenosť vypovedajú o veľmi traumatizujúcom a permanentne sa opakujúcom zážitku. Niektorí by si mohli myslieť, že si dotyční zamieňajú nočné mory s démonickým zážitkom. Skutočnosť je ale také, že je to možné. Skutočne tu môžeme hovoriť o návšteve démona skrz takýto astrálny tunel.

Vedomé snenie (lucidné sny)

Niektorí by si vedomé snenie mohli pomýliť s precitnutím, no medzi týmito dvoma formami snenia je zásadný rozdiel. A síce, ovládanie svojho konania. Inými slovami, lucidné snenie je stav, kedy si je jedinec vedomí svojho statusu snenia, ale narozdiel od stavu precitnutia, dokáže dotyčný svoj sen naplno ovládať. Jednoducho povedané, snívajúci jedinec sa pohybuje v sne podľa svojho uváženia. Z tohto pohľadu sa teda dá konštatovať, že ide o výrazne príjemnejší zážitok.

Lucidné snenie fascinuje nie len laikov, ale i vedcov. Tí sa už nejaký ten čas pokúšajú prísť ludicnému sneniu „na koreň“ a objaviť tak spôsob, návod na jeho praktizovanie i u bežných, inak „nelucidných“ ľudí.  Pokiaľ sa domnievate, že bdenie počas sna  je nejaká novinka, trend či výmysel zo strany médií, ste na omyle. Tento typ snenia je známy už z čias Aristotela. Už v tomto období registrujeme prvé zápisky o lucidnom snívaní. Tento pojem bol taktiež známy Tibeťanom. A to už v 8. storočí! Stav bdenia počas spánku dosahovali predovšetkým vďaka jóge.

Možnosti vzniku bdenia počas spánku a ich typológia:

Stav, kedy si naplno uvedomujeme, že spíme a sme, tak povediac, odpojený od svojho tela je skutočne fascinujúci. Je to akoby sme na chvíľu opustili našu telesnú schránku a oslobodili tak nášho ducha. Zároveň táto skutočnosť poskytuje obrovský priestor našej fantázii. Môžeme okúsiť všetko, čo v reálnom svete možné nie je (vplyvom fyzikálnych, chemický a iných zákonov) s výrazným pocitom skutočnosti. Nie je to ako snívať s otvorenými očami alebo vynútene, o tom čo by sme napríklad chceli dokázať a pod. Je to snenie, pri ktorom máte stopercentný pocit reálneho zážitku. Práve tento fakt je tým aspektom, ktorý robí lucidné snívanie takým lukratívnym.

Zoznam spôsobov, ktorými môžeme privodiť takýto druh snenia je skutočne dlhý. Najzákladnejšia metóda je aplikácia špeciálnej techniky v tzv. REM fáze spánku. Niekedy vznikne takýto typ sna spontánne, bez našej snahy. To je i spôsob, vďaka ktorému väčšinou takúto možnosť snenia i objavíme. Ďalej sa je možné  k takémuto druhu snenia dopracovať i počas straty vedomia v priebehu astrálnej projekcie.  Niektorí si bdelé snenie  navodzujú za pomoci techník, ktoré praktizujú počas bdenia. Spôsobov je skutočne „požehnaný“ počet, naučiť sa ich, ale nie je také jednoduché. Chce to dni, týždne niekedy i roky tréningu a tých správnych mentorov.

- Zuzana Sadivová -

© Immortalis s.r.o.