Parapsychológia - telepatia a telekinéza

Parapsychológia - telepatia a predvídavosť a slávni jasnovidci

Parapsychológia je, dalo by sa povedať, vedný odbor,  ktorý hraničí s psychológiu. Skúma a zaoberá sa oblasťami ľudskej psychiky, vedomia, na ktoré je „zdravý rozum“ prikrátky. Sú to oblasti, kde sa hranica medzi reálnym a paranormálnym stiera a dochádza k pozorovaniu a skúmaniu vlastností, ktoré presahujú bežné ľudské schopnosti, ako napríklad extrasenzorická percepcia alebo telepatická komunikácia.

Aj navzdory skutočnosti, že sa parapsychológia zaoberá nadprirodzenými udalosťami, vychádza z číro vedeckého základu. Parapsychológovia i na základe rôznych vedných postupov zisťujú, či mohlo k danej paranormálnej situácii, aktivácii dôjsť a či vôbec takéto javy existujú. Hovoríme o javoch ako telekinéza, psychometria, telepatia, predvídanie až jasnozrivosť, bilokáciu, špiritizmus a podobne.

Telepatia

Telepatia je snáď najväčšia záhada ľudskej mysle. Názov telepatia priniesol do parapsychológie prvýkrát Frederick Myers (v roku 1882). Tento zakladateľ londýnskej Spoločnosti pre psychický výskum skúmal možnosti tohto javu, ktorý je dodnes považovaný za jeden z najväčších objektov skúmania parapsychológov a na záhadu ľudskej existencie.

Telepatia- čítanie myšlienok alebo aj komunikácia skrz spirituálny kanál nepatrí medzi najkontroverznejšie oblasti parapsychológie, no napriek tomu medzi tie najviac prešetrované. Prečo? Možno je dôvodom i skutočnosť, že podobný abnormálny zážitok občas zažijeme i my sami, vedcov nevynímajúc. Častokrát si napríklad na niekoho spomenieme, pomyslíme a on nám zrazu zavolá alebo zazvoní pri dverách? Náhoda? Tak si to poväčšine vysvetľujeme. Zaškatuľkovať tieto udalosti do nepravidelných náhod je len jedna z možností. Ďalšou alternatívou je, že občas je myšlienka taká silná, že nás dokáže prepojiť s mysľou iného jedinca. Znie to možno neuveriteľne a pre mnohých nemožne, no to neznamená, že je to klamstvo.

Telepatia ale nie je jedinou oblasťou parapsychológie, ktorá priťahuje oči a uši zvedavcov. Sú nimi aj ľudia, ktorí oplývajú schopnosťami predvídať (vidieť) budúcnosť. Tento pre niektorých dar, pre iných prekliatie je veľkým lákadlom, ktoré podmieňuje ako osobné konzultácie, tak i hromadné diskusie. Prečo? Všetci predsa chceme vedieť, čo sa stane. Značne je to podmienené i ľudským strachom zo smrti. Jasnovidci nám častokrát pomáhajú tento strach a neistotu z temnoty odbúravať, napríklad i tým, že nám povedia čo nás čaká na druhej strane.

Telekinéza

Táto disciplína parapsychológie je taktiež veľkou záhadou. Jedinec prostredníctvom svojej mysle a vôle dokáže pohnúť predmetmi, presúvať ich, hýbať nimi. Častokrát sa my ľudia oháňame výrokmi o sile ľudského ducha a mysle. Telekinéza je toho zhmotneným dôkazom. I keď sa povráva, že túto schopnosť v sebe nosí väčšina z nás, len skutočne malá skupinka jedincov to dokáže skutočne premeniť do reálnej podoby- nechať veci visieť v časopriestore, posunúť ich silou pohľadu či meniť ich. Odkiaľ sa ale táto magická schopnosť berie?

Odpoveď je zakódovaná v sile energie. Táto oblasť je ešte stále pomerne nepreskúmaná, no predpokladá sa, že jedinec využívajúci telekinézu dokáže nadviazať akési „spojenie“ medzi svojou energiou a energiou daného predmetu. „Naladí“ ich na jeden kanál“ a vďaka tomu začnú veci podliehať jeho vôli. Okrem telekinézy rozpoznávame i makrokinézu, čiže schopnosť ohýbať predmety silou mysle. Rovnako tak rozpoznávame i schopnosť ovládať prírodné živly (napríklad schopnosť rozpútať oheň- pyrokinéza alebo kryokinéza- schopnosť premeniť skupenstvo vody, konkrétne z tekutú vodu na ľad).

Znie to síce jednoducho, no spustiť tento proces nie je také ľahké ako sa zdá. Jedinec musí:

  • byť v dobrej fyzickej a psychickej forme
  • mať schopnosť upadať do tranzu
  • vedieť sa stopercentne sústrediť
  • mať schopnosť ovládať vlastnú energiu
  • byť schopný bytostne cítiť energiu daného predmetu, miestnosti
  • v neposlednom rade, byť v energickom prepojení s daným predmetom záujmu

V poslednej dobe sa psychokinéza dostáva do zorného poľa mnohých podvodníkov. Láka ich možnosť zarobiť si takouto formou excentrickej prezentácie, bohužiaľ, v ich prípade ide o dobre vytvorený podvod. Nástupom rôznych technológií a možností 21. storočia je to stále viac a viac viditeľný jav. Niekedy je ťažké rozlíšiť skutočných telekinetikov od podvodníkov. A fakt, že vedeckých dôkazov je stále málo, celej oblasti parapsychológie veľmi nepomáha.