Manipulácia, sekty a kulty

Slovo „manipulácia“ je odvodená od  latinského slovného spojenia vo význame „ruka“ a „uchopiť“. Ako napovedá samotný preklad, manipulácia označuje akt, kedy je vytváraná  snaha ovládať myslenie druhej osoby či viacerých osôb.

Manipulovať sa dá rôzne. V histórii sme boli svedkami rôznych druhov manipulácie. Od náboženskej cez diktátorskú až po okultistickú. Všetky druhy manipulácie ale majú jeden spoločný „znak“- manipulátora.

Kto je manipulátor?

Manipulátor je človek, ktorý sa snaží vnútiť danej osobe myšlienky, názory či konania, ktoré nie sú tejto osobe vlastné, a ktoré by dobrovoľne neprijala. Manipulátor tak získava výhodu, pretože daná osoba stráca možnosť zamietnutia jeho názorov, prianí a pod. Obeť si častokrát ani neuvedomuje, že je manipulovaná.

Najčastejšie sa manipulácia spája s pojmom náboženstva. Pre mnohé náboženské spolky ,hnutia, sekty či kulty je manipulácia ich základným stavebným kameňom. Bohužiaľ, v tom negatívnom zmysle slova. Hovoríme ľudovo o tzv. „vymývaní mozgov“. Je až neuveriteľné na čo všetko sú ľudia ochotní kývnuť.

Kľúčom k takémuto manipulovaniu je správny výber cieľovej skupiny (zväčša ide o neistých jedincov, ktorí majú problém s vyjadrením vlastného názoru alebo oplývajú silnou túžbou niekam patriť) a vhodný výber slov. Slovo je silná zbraň ak vieme, ako ho použiť. Dôkazom, že zámer týchto manipulátorov väčšinou nie je šľachetný je i skutočnosť, že častokrát je členstvo v takomto spolku spojené s odovzdaním majetku do „spoločnej kasy“. Zmanipulovaní ľudia to ale radi a dobrovoľne urobia.

Súčasťou manipulácie je vytvorenie pevnej štruktúry, pravidiel a symbolov. Vecí, o ktoré sa môžu členovia oprieť, ktoré im vytvoria určitý systém a dogmu. Tej sa potom držia pretože im dáva pocit spolupatričnosti. Dáva im to pocit, že sú výnimoční a že niekam patria, že sú súčasťou niečo jedinečného.

Ako získavajú nových členov?

Spôsoby sú rôzne. Vždy sa ale zameriavajú na produktívnych ľudí. Dôvod je prozaický. Vyškolenie nového člena nie je lacná záležitosť. Navyše je to časovo náročné. Hľadajú preto vždy ľudí zdravých, inteligentných, perspektívnych a vzdelaných. Bolo by predsa zbytočné investovať do „nepoužiteľného materiálu“.

Ak si myslíte, že vám sa nič také nemôže stať, mýlite sa. Nik voči nim nie je na 100 % odolný. Manipulátori vedia ako na vás, vedia kam udrieť. Je ale pravdou, že pokiaľ patríte medzi spokojných a vyrovnaných ľudí, šanca je mizivá. Ich cieľovou skupinou sú skôr ľudia v životnej tiesni. Častokrát využívajú poskytnutie pomoci ako akt zmanipulovania. Napríklad, kulty robia masívne nábory vo vysokoškolských areáloch, najmä počas skúškového obdobia. Osvedčený spôsob ako zmanipulovať jedinca je i navodiť ilúziu zamilovanosti. Láska je veľmi účinný nástroj manipulácie. Tomuto princípu podľahnú poväčšine dievčatá.

Niektoré typické znaky pre sekty a kulty:

  • vodca (býva zväčša hlavný manipulátor a tá osoba, ktorá „to“ celé vymyslela, býva to človek s neobmedzenou mocou)
  •  elitárstvo a výlučnosť (sekta hlása, že je tá jediná, vyvolená skupina ľudí schopná zachrániť ľudstvo od všetkého zlého)
  • pravidlá a zásady (dodržiavajú ich všetci a plnia ich na slovo)
  • sankcie a tresty (porušenie pravidiel sa prísne trestá)
  • psychická manipulácia (tá sa využíva najme zo začiatku, pri nábore nových členov, sú zaplavení prehnanou láskou a sľubmi a pomocou)
  • dary (spočiatku vám niečo darujú, „zavalia“ vás rôznymi knihami a časopismi, prípadne inými hodnotnými darčekmi)

Netvrdíme, že všetky spoločenstvá a kulty sú zlé a manipulatívne. Je ale nanajvýš vhodné dať si pozor a rozlišovať medzi tým čo je „klasické spoločenstvo“, a čo patologický kult alebo sekta.

Najznámejšie sekty súčasnosti:

  • Mormóni

Učenie Mormónov vzniklo na podnet Američana menom Smith. Ten údajne našiel zlaté tabule posiate hieroglyfmi. Za pomoci špeciálnych kameňov tieto dosky prekladal (boli zázračné, zabezpečili, že pod hieroglyfmi videl anglický preklad). Jeho spoločník, ktorý sedel neďaleko za závesom zapisoval, čo mu Smith diktoval. Potom sa údajne zjavil anjel a vzal zlaté dosky späť do neba, takže dôkaz o ich existencii sa nezachoval. Je až neskutočné, že sa takto bizardný príbeh mohol premeniť v jednu z najsilnejších siekt na Zemi. Toto učenie vychádza z knihy Mormon. Tá je plná tvrdení, ktoré v Biblii len sotva nájdete. Napríklad, že Mesiáš sa zjavil v Amerika, že Amerika je zemou vyvolených, Indiáni sú potomkovia Židov a pod.).

  • Svedkovia Jehovovi

Zakladateľom Svedkov Jehovových je Američan Charles Taze Russell. Pri písaní tohto učenia sa nechal inšpirovať prostredím, v ktorom dlhší čas pôsobil. Prostredím, ktoré bolo silne poznačené očakávaním konca sveta a príchodom nového Mesiáša. Russella tieto skutočnosti inšpirovali a na ich základe spísal niekoľko kníh, najznámejšia je Strážna veža, ktorá pre členov sekty znamená viac ako samotná Biblia. Náboženstvo je založené na neustálom hlásaní a predpovedaní konca sveta, výpočtoch a dátumoch. Nič z toho sa ale nenaplnilo. Členmi sekty to i tak neotriaslo. Sú známi svojím radikálnym postojom, silným nátlakom pri získavaní nových členov a samozrejme i niektorými nezmyslenými zásadami (zákaz prijatia transplantácie, transfúzie, zákaz nástupu do civilnej služby, zákaz očkovania a pod.).

  • Scientológia

Jej zakladateľom je americký spisovateľ sci-fi literatúry, Ronald Hubbard. Pri písaní dogmy pre toto náboženstvo sa značne inšpiroval niekoľkými knihami z oblasti psychológie a psychiatrie, sci-fi knihami a v neposlednom rade mu „vypomohli“ i drogy, ktoré ho „sprevádzal“ celý život. Podstata učenia je v tom, že človek je pôvodom mimozemská bytosť, ktorá sa dostala do ľudského tela a vplyvom „nánosov“ v podobe každodenných problémov a bolestí na svoje „božské“ ja zabudla. Vďaka scientologickým technikám sa ale môže oslobodiť a znova sa stať tým, kým bola. I navzdory nepopierateľným excesom, záhadným úmrtiam členov cirkvi, spreneverám a škandálom, nachádza scientológia stále viac svojich prívržencov. Nový členovia prechádzajú na začiatku Oxfordským testom a potom za pomoci strachu a lichotenia sú so sektou  pevne zviazaní. Vystúpiť z nej je takmer nemožné.

  • Hare Krišna

Jeho zakladateľom je Indický učiteľ Abhaj Čaran De. Základom učenia je viera v boha Višnu, konkrétne v jednu z jeho podôb vrámci prevtelenia (avatara). Možno to pokladať za smer hinduizmu spojený s veľmi asketickým spôsobom života a so spievaním piesne mahámantry. Možno to poznáte i vy, členovia sa častokrát prechádzajú ulicami miest a spievajú pritom „Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Krišna“.... Typickým znakom tohto sprievodu je i tancovanie, rozdávanie koláčikov a  netypický odev. Ich život je skutočne prostý, vstáva sa okolo 4-tej hodiny rannej, stúpenci praktizujú ranné rituály, umývanie, kŕmenie bohov, umývajú sa zásadne studenou vodou, strava je veľmi striedma, práca ťažká a celodenná.

- Zuzana Sadivová -

© Immortalis s.r.o.