Kratom - Mitragyna speciosa

Kratom sa užíval odpradávna. Ako narkotické droga sa často používa ako náhrada ópia keď je ópium nedostupné alebo na zmiernenie ópiovej závislosti. Kratom je tradične používaný len v Thajsku, hoci správy o jeho užívaní boli zaznamenané aj v Malajzii. V niektorých častiach Thajska sa traduje, že rodičia by vydali svoju dcéru radšej za muža, ktorý užíval Kratom ako za muža, ktorý fajčil marihuanu. Veria, že užívatelia kratomu sú ťažko pracujúci, zatiaľ čo užívatelia marihuany sú leniví. Túto vieru prejavujú aj mnohí užívatelia sami, ktorí popisujú, že začiatok užívania kratomu im priniesol väčšiu túžbu po práci. Okrem názvu Kratom má ešte názvy ithang, kakuam a v južných regiónoch i thom. V ľudovej medicíne sa často používa proti hnačkám. Malé množstvo užívateľov používa Kratom k predĺženiu sexuálneho styku.

Popis

Najviac druhov rodu Mitragyna je stromovitých, niektoré dosahujú výšky takmer 30 metrov. Rod bol pomenovaný Korthals, pretože prieduchy prvého druhu, ktorý skúmal, sa podobali tvarom biskupskej mitre. Tento rod je charakteristický guľovitým kvitnúcim vrcholom, ktorý nesie až 120 kvetov. Keď sú kvety v štádiu púčika, vyvíjajúce sa kvietky sú obklopené a úplne pokryté mnohými prekrývajúcimi sa listeňmi.

Mitragyna speciosa Korth. Sama o sebe dosahuje výšku 15 metrov a šírku cez 4,5 metra. Kmeň je vzpriamený a rozvetvený. Kvety sú žlté. Listy sú stále zelené a majú tmavo lesklú zelenú farbu, oválneho až podlhovastého tvaru a priame. Kratom je stále zelený a listy sa stále menia a odpadávajú, ale existuje akýsi "približne sezónny" opad listov v závislosti od podmienok životného prostredia. Počas suchých období roka je opadávanie listov hojnejšie a nárast nových listov je bohatší počas obdobia dažďov. Keď je rastlina pestovaná mimo svoje prirodzeného tropické prostredie, listy opadávajú pri nižšej teplote, asi okolo 4 ° C. Rozmnožuje sa pomocou veľmi čerstvých semien alebo pomocou rezkovania. Semená neklíčia príliš dobre, a to z dôvodu endogénnej huby, ktorá napáda drevné tkanivá. 

Výskyt

Rod Mitragyna, časť čeľade Rubiaceae, sa nachádza v tropických a subtropických oblastiach Ázie a Afriky. Ázijské Mitragyny sú často súčasťou dažďových pralesov, zatiaľ čo africké druhy (ktoré sú niekedy stále zaraďované do samostatného rodu, Halley) sa vyskytujú v močiaroch. Konkrétne Mitragyna speciosa pochádza z Thajska, väčšinou rastie v strede a na juhu krajiny, a iba zriedkavejšie na severe. Kratom dáva prednosť vlhkým, humóznym pôdam na chránených miestach. Pretože je veľmi nenásytný, potrebuje bohaté, úrodnej pôdy. Je citlivý na sucho a mimo svoje prirodzené prostredie je tiež citlivý na mráz. 

Spôsob použitia

Užívatelia rozoznávajú rôzne typy kratomu, dva hlavné typy sú rozoznávané pomocou farby žiliek na listoch - červená či zelená až biela. Zeleno-žilnatý varianta má vraj silnejší účinok. Jedna štúdia zistila, že väčšina užívateľov dáva prednosť zmesi oboch variant, potom nasleduje červeno-žilová varianta a až potom zeleno-žilová. Pestovatelia v Austrálii hovoria, že obe varianty sa zbierajú v rozdielnych časoch z rozdielnych rastlín, ktoré boli klonované z rovnakej materskej rastliny. Zatiaľ neboli urobené žiadne porovnania medzi týmito dvoma variantami.

Takmer všetok Kratom je užívaný žuvaním čerstvých listov. Ďalšie možnosti zahŕňajú mletie a konzumáciu čerstvých, usušených či znovu navlhčených suchých listov. Niektorí vegetariáni používajú listy na varenie. Keď sa pripravuje čerstvý list, žilnatina je oddelená a niekedy sa pridáva soľ, ako prevencia proti zápche. Po konzumácii listov nasleduje pitie niečoho teplého, ako je teplá voda či káva. Listy môžu byť tiež fajčené, môže z nich byť vytvorený čaj alebo surový živicový extrakt. Živicový extrakt sa vyrába vodnou extrakciou listov, vyváraním a potom tvarovaním do malých guličiek, ktoré sa obaľujú v materiáli ako je múka, potom sú skladované až do použitia. Toto je ako sa zdá obľúbená metóda spotreby. 

Účinky

Užívatelia kratomu bývajú sedliaci, robotníci a farmári, ktorí používajú rastliny k prekonaniu záťaže, ťažkej práce či vyčerpávajúcich cvičení. Ženské užívateľky sú podľa všetkého celkom vzácne. Vek začiatku užívania sa zdá byť vyšší ako v prípade ostatných drog.

Zatiaľ čo hlavné alkaloidy v kratome sú štruktúrne príbuzné s psychedelikami, nevykazujú žiadnu psychadelickú aktivitu. Dominantným efektom sa zdá byť efekt podobný opiátom, tento efekt zahŕňa aj analgetické účinky a potlačenie kašľa. Tieto efekty sú približne porovnateľné svojou silou s kodeínom. Mitraginin však potláča útlm spôsobovaný opiátmi a jeho efekty nie sú tlmené antagonistom morfínu nalorfín. Tento opiátom podobný efekt je pravdepodobne sprostredkovaný pomocou delta a μ (čítaj "mí") opioidnými receptormi. So zvyšujúcou sa dávkou sa zvyšuje väzba na delta a následne aj μ receptory. Je zaujímavé, že prechod na μ receptory je zvyšovaný prítomnosťou opiátových drog. Delta receptor je výberový pre opiátové drogy a má nízky potenciál pri zneužití, ale zdá sa, že môže fungovať ako rozbuška, ktorá môže dovoliť mitragyninu efektívnejšiu väzbu na μ receptor, ktorý vyvoláva eufóriu.

Ďalšie efekty mitragyninu sú redukcia napätie hladkého svalstva, miestne znecitlivenie (anestetikum) a pokles aktivity centrálneho nervového systému. Akútne vedľajšie účinky zahŕňajú sucho v ústach, zvýšenie diurézy (močenia), strata chuti a zápcha, tvorená malou, čiernou stolicou. Na rozdiel od opiátov, mitragynin nespôsobuje nauzeu ani zvracanie. Ťažkí užívatelia môžu upadnúť do predĺženého spánku.

Vedľajšie účinky z dlhodobého užívania sú anorexia a strata váhy, nespavosť a stmavnutie pleti, čiastočne na tvárach. Medzi závislými udáva 30% obmedzenie sexuálnej túžby a potrebu užívať Kratom spolu s alkoholom, aby boli sexuálne podnietení. Jedna štúdia odhalila 5 ľudí, ktorí mali psychotické príznaky, ktoré mohli byť spôsobené vysokými dávkami kratomu. Závislosť sa objavuje pri požívaní vyšších dávok. Niektoré štúdie odhalili, že sa nevyskytujú žiadne závislostné problémy u dedinčanov užívajúcich Kratom, zatiaľ čo ostatní ľudia závislosť podľa všetkého vykazujú. Zdá sa byť pravdepodobné, že ak je Kratom užívaný v dosť vysokých dávkach, pre μ receptorové prechody, vzniká silná závislosť. Ťažkí užívatelia môžu žuť Kratom 3krát až 10krát denne. Pritom novému užívateľovi stačí len niekoľko listov k zisku vytúžených efektov, niektorí pozorovali nárast potrebnej dennej dávky na 10 až 30 a niekedy aj viac listov za deň. Útlmové syndrómy, popisované závislými, zahŕňajú nepriateľstvo, agresiu, vlhký nos, neschopnosť pracovať, návaly plaču, bolesti svalov a kĺbov a trhavé pohyby údov.

Väčšina zdrojov uvádza, že ide o stimulans v nižších dávkach, ktoré sa menia na sedatívum v dávkach vyšších. Efekty nastupujú po piatich až desiatich minútach po požití a trvajú niekoľko hodín. Pocit bol opísaný ako šťastie, silné a aktívne, so silnou túžbou po práci. Myseľ je popisovaná ako pokojná.

Hoci sú ibogain a mitragynin chemicky podobné, účinkujú pomocou rozdielnych ciest a aj ich účinky, či už v lekárstve či účinky narkotické, sa líšia. Ibogain je určený pre jednorazovú liečbu závislosti na liekoch, mitragynin je používaný k postupnému odstavovaniu závislých na narkotikách.

Chémia

Z kratomu bolo izolovaných viac ako 25 alkaloidov. K najpočetnejším patria tri indolové alkaloidy a dva oxoindoly. Tromi indolmi sú mitragynin, paynanthin a speciogynin - prvé dva sa zrejme vyskytujú iba v rode Mitragyna. Dva oxindoly sú mitraphylin a speciofolin. Ďalšie prítomné alkaloidy patria tiež k indolom a oxoindolom, ide napr o ajmalicin, korynanthedin, mitraversenin, rhychofylin a stipulatin.

Mitragynin je hlavným alkaloidom rastliny. Bol prvýkrát izolovaný v roku 1907 D. Hooperom, proces bol opakovaný v roku 1921 E. Fieldom, ktorý alkaloid pomenoval. Jeho štruktúra bola plne objasnená až v roku 1984 D. Zachariášom, R. Rosensteinom a E. Jeffreym. Je štrukturálne podobný ako yohimbovým alkaloidom, tak voakanginu. Chemicky je mitragynin 4-metoxy-korynantheidin. Má molárny vzorec C23H30N2O4 a molárnu hmotnosť 398,5. Fyzikálne je voľná báza biely amorfný prášok s bodom topenia od 102 do 106 ° C a bodom varu medzi 230 a 240 ° C. Je rozpustný v alkohole, chloroforme av kyseline octovej. Hydrochlorid topí pri 243 ° C.

Listy M. speciosa obsahujú asi 0,5% alkaloidov, z ktorých asi polovicu tvoria mitragynin. Priemerný list váži okolo 1,7 g za čerstva alebo 0,43 g za sucha. 20 listov obsahuje približne 17 mg mitragyninu. Všetky listy obsahujú mitragynin, speciogynin, paynanthin a malé množstvo speciociliatinu. Oxindolové alkaloidy sa vyskytujú iba v malých až stopových množstvách.

Obsah alkaloidov sa mení od miesta k miestu a počas rôznych dôb. Obsah alkaloidov je rôzny počas rôznych mesiacov. Zatiaľ čo obsah indolových alkaloidov sa zdá byť celkom stabilný, obsah oxindolů kolíše.

poznámka: Kratom konkrétne Mitragyna speciosa bol v decembri 2021 na Slovensku zakázaný. Tento článok má len informačný charakter.