Keltské šperky

Kelti boli bojovný kmeň, ktorý sa vyskytoval aj na našom území. Poznáme ich aj pod pomenovaním Galovia. Keltská kultúra bola pomerne vyspelá. Veľmi si vážili prírodu, uctievali stromy a používali množstvo symbolov. Tieto symboly v sebe niesli skrytý význam a používajú sa dodnes aj ako vzory na šperkoch a bižutérií. Najčastejšie sa nosia keltské prstene, keltské náušnice, keltské náramky, keltské náhrdelníky alebo keltské prívesky.

Z histórie Keltov

Počiatky keltského národa datujeme už do obdobia druhého tisícročia pred našim letopočtom. Vyskytovali sa predovšetkým na území strednej a západnej Európy, vrátane ostrovných štátov Veľkej Británie a Írska. Postupne však podnikali bojové výpravy a dobývali celú Európu. Dostali sa aj na naše územie. Kelti boli historicky prvý doložený národ, žijúci na území dnešného Slovenska.

keltsky stit 

Vzor keltského štítu

 

Keltská kultúra, náboženstvo a symboly

Keltská kultúra bola veľmi bohatá a rozvinutá. Kelti sa dorozumievali keltskými jazykmi, ktoré patrili do rodiny indoeurópskych jazykov. Niektoré z jazykov sa zachovali dodnes, napr. Írčina, waleština, gaelčina a bretónčina.

Keltskí kňazi, ktorí učili a šírili keltské náboženstvo sa nazývali druidi. Náboženstvo Keltov bolo úzko späté s prírodou. Obdivovali prírodu, rastliny, vodné pramene. Uctievali najmä stromy, predovšetkým duby, a pripisovali im posvätnú silu a magickú moc. Aj Keltské kmene dostávali pomenovanie podľa názvov rôznych stromov.

Náboženské prejavy, ale prírodné motívy zašifrovali Kelti do symbolov. Dodnes je známy napr. keltský kríž, keltský symbol strom života, alebo keltské uzly, keltská triáda a iné keltské motívy.

keltsky cintorin

Keltský cintorín

Šperky s keltskými symbolmi a ich význam

Kelti používali množstvo symbolov a niektoré z nich sa zachovali dodnes. Často sa objavujú ako námety pre tetovania, ale aj ako vzory rôznych šperkov, ktoré v sebe nesú tieto keltské motívy.

Keltské šperky sú dnes obľúbeným módnym doplnkom, či už je to keltský prsteň, keltský náramok, keltský náhrdelník alebo keltský prívesok. Na Keltských šperkoch sa vyskytujú rôzne keltské symboly, ktoré si teraz priblížime. Niektoré symboly však nie je možné jednoznačne interpretovať a existuje viacero možností ich významov. Je to spôsobené tým, že keltská kultúra sa šírila prevažne ústne, nie písomne. Takisto v rôznych obdobiach vývoja keltskej kultúry naberali tieto symboly rôzne významy.

Keltský motív

Keltský motív

 

Keltský strom života

Keltský strom sa vyskytuje na šperkoch, ako napr. keltské náušnice. Keltský strom sa používa aj ako amulet alebo talizman.

Tento symbol úzko súvisí s keltským náboženstvom a filozofiou. Ako sme už písali, Kelti si veľmi vážili prírodu, uznávali a uctievali niektoré prírodné javy a výtvory prírody. Stromy boli pre Keltov posvätné. Uctievali najmä duby. Strom vyjadroval pre Keltov symbol rovnováhy a harmónie. Reprezentoval aj silu a múdrosť. Kelti vnímali aj životný cyklus stromu. Stromy na jeseň prichádzali o svoje listy, prežili zimu a na jar opäť rozkvitli a ozeleneli. Strom bol preto pre Keltov aj symbolom znovuzrodenia a večného života. Kelti verili aj v nadpozemský svet a uznávali mnoho bohov. Domnievali sa, že prostredníctvom stromu a jeho konárov, siahajúcich do neba, s nimi dokázali bohovia komunikovať.

 

Keltský kríž

Keltský kríž dnes nájdeme v rôznych podobách šperkov napr. keltské náušnice, alebo keltský prívesok. Dnes je považovaný aj za talizman, ktorý človeku, ktorý ho nosí, prinesie ochranu.

Tvorí ho rovnoramenný kríž, cez ktorý vedie kruh. Jednotlivé prvky keltského kríža nesú svoje významy. Vychádzali z ich náboženstva a viery v nadpozemský svet. Horizontálne ramená reprezentujú pozemský život a vertikálne zase nadpozemský, duchovný život. Kruh symbolizuje prepojenie a vzájomné pôsobenie týchto dvoch svetov.

Iný výklad tohto symbolu zase vychádza z Keltského obdivu prírody. Hovorí, že kruh symbolizuje Slnko a vyjadruje plynulosť času. Miesta, v ktorých kruh pretína kríž vyjadrujú denný cyklus – východ slnka, poludnie, západ slnka a polnoc, respektíve cyklus, súvisiaci s ročným obdobím – jarná rovnodennosť, letný slnovrat, jesenná rovnodennosť, zimný slnovrat.

Keltské kríže boli dôležitou súčasťou keltskej kultúry. Stavali ich na každom novom území, kde sa usídlili. Mnoho z nich sa našlo v Írsku, Škótsku a vo Walese.

Keltský kríž

Keltský kríž

 

Keltské uzly

Keltské uzly nájdete na rôznych šperkoch z nášho e-shopu, napr. keltský prsteň alebo keltské náušnice.

Keltské uzly patrili k najznámejším symbolom Keltov a ich doby. Existovalo niekoľko desiatok druhov keltských uzlov. Keltské uzly sú nazývané aj mystické uzly. Sú poprepletané tak, že nie je možné určiť, kde začínajú a kde končia. Keltský uzol je jeden z najpevnejších a veľmi odolných a silných uzlov.

Tento symbol nekonečnosti je v keltskej kultúre takisto veľmi často sa opakujúci. Znamená vieru v dlhý, nekonečný, posmrtný život. Kelti totiž verili, že po smrti ich čaká niečo ďalšie, nové, nepoznané. Smrť blízkych preto nevnímali ako smutnú udalosť, ale naopak, smrť oslavovali ako začiatok niečoho nového.

Keltský uzol je tiež znakom nekonečnej múdrosti a sily. V láske tiež symbolizuje silu vzťahu a jeho večné trvanie. Keltské uzly sa často vyskytujú aj na zásnubných  prsteňoch alebo na obrúčkach. Keltský uzol vyjadruje aj nekonečnosť a večnosť prírody.

Keltské uzly

Keltské uzly

 

Keltská trojica / triáda

Keltská triáda je veľmi obľúbený keltský vzor. Tento motív sa častokrát nachádza na šperkoch ako napr. keltské náušnice alebo keltské prívesky. Častokrát býva považovaná aj za amulet. Svojmu nositeľovi má prinášať pozitívne myšlienky a pomáhať riešiť rôzne životné situácie.

Základom motívu keltskej triády je číslo 3. Trojka bola pre Keltov magickým číslom. Kelti verili v existenciu troch svetov, duchovného, pozemského a podsvetia. Takisto uznávali trojice bohov. Trojka reprezentovala aj tri základné etapy cyklu života, a to narodenie, život a smrť.

Triáda

Triáda

 

Aké šperky nosili Kelti?

Klasickým šperkom, ktorým sa Kelti ozdobovali, boli keltské náramky. Práve náramky patria k najčastejším doplnkom, ktoré sa našli v hroboch, z obdobia Keltov. Náramky nosili nie len klasicky na zápästí, resp. predlaktí, ale aj na nohách. V tomto prípade sa nazývali nánožníky. Keltské náramky boli kovové. Najčastejšie boli vyrobené z bronzu, našli sa však aj strieborné alebo zlaté náramky. Najmä ženy nosili aj niekoľko náramkov na jednej ruke súčasne.

V keltských hroboch sa častokrát našli aj rôzne spony. Kelti ich používali na zopnutie plášťa, alebo iného odevu. Spony nahrádzali funkciu gombíkov, ktoré vtedy ešte Kelti nepoužívali, ani nepoznali. Boli vyrobené zo železa, alebo z bronzu, striebra, či zlata.

Na držanie odevu Kelti používali aj opasky. V ich hroboch sa častokrát našli krúžky, ktoré podľa predpokladov historikov slúžili na zopnutie opasku. Opasky samotné však boli z organických materiálov, preto sa rozložili a pochopiteľne sa už nenašli.

Kelti sa teda radi vyzdobovali, a to nie len z praktických dôvodov, ale používali aj doplnky ako napr. spomínané náramky. V dnešnej dobe sme sa však inšpirovali celou Keltskou kultúrou a ich používanými symbolmi, resp. motívmi, ktoré sme aplikovali do podoby rôznych doplnkov. V našej ponuke si môžete vybrať keltské prstene, keltské náušnice, keltské náramky, keltské náhrdelníky alebo keltské prívesky.

 

- Lenka Lukáčová -

© Immortalis s.r.o.